Részvételi nyilatkozat online csoportos és egyéni konzultációhoz

A Tiszta Tudatosság csoportos munkája zárt csoportokban, online térben – Zoom-on keresztül zajlik.

A résztvevőknek figyelembe kell venni, hogy a csoportban való tevékenység nem helyettesíti az orvosi diagnózist, kezelést, egészségügyi ellátást, egészségügyi szolgáltatás igénybevételét.

A Tiszta Tudatosság tevékenységének, szolgáltatásának nem célja a konkrét diagnosztizálás, kezelés vagy terápia.

Minden résztvevő önként, önmaga iránt érzett felelősségvállalás alapján vesz részt a csoport munkájában, tevékenységében.

Teljes mértékben tiszteletben tartjuk a privát szférára vonatkozó bárminemű információt, tiszteletben tartjuk személyiség jogokat.

A titoktartási kötelezettséget betartjuk.

Harmadik félnek nem szolgáltatunk kis semmiféle információt.

A program bármilyen tartalma sem egészben sem részleteiben, sem audio, sem írott, sem video formátumban a program vezetőjének engedélye nélkül nem közölhető, másolható, megosztható, sokszorosítható.

A közös csoportmunka kapcsán a résztvevők is kinyilvánítják, hogy a csoport bármely tagja által elmondott személyes dolgokat csoporton kivüli személlyel nem osztják meg.

Mint résztvevő, Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a csoportban a segítő szakember célja az Ön személyes segítése, önfejlesztésének, önmegismerésének támogatása.

Mint résztvevő, Ön megismerte, megértette a fenti feltételeket, a titoktartási előírásokat.

Mint résztvevő, Ön tisztában van az online (jelen esetben a Zoom, Facebook, email) technika kockázataival, hogy a digitális technika nem képes garantálni a 100 %-os biztonságot.

Mint résztvevő, Ön semminemű követeléssel, keresettel, kártérítéssel nem áll elő a csoport segítő vezetőjével kapcsolatosan, ill. a csoportban való részvételből adódó Önre vonatkozó bárminemű következményért.

Adatkezelési tájékoztató / ÁSZF
© 2021 Tiszta Tudatosság® All Rights Reserved / Design by WordPressvilág