Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Bodor Eszter Éva (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató termékeit/szolgáltatásait a oktatas.tisztatudatossag.hu elektronikus piactéren keresztül igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél, vagy Ügyfelek) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A Szolgáltató és az Ügyfél/Ügyfelek a továbbiakban együttesen: a Felek.

Jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a oktatas.tisztatudatossag.hu elektronikus felületen kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

Megrendelő a Honlap használatával, megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

SZOLGÁLTATÓ 

 • Név: Bodor Eszter Éva egyéni vállalkozó
 • Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Galga utca 6.
 • Nyilvántartási szám: 52030211
 • Adószám: 78752667-1-33
 • Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/008002
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.5.
 • Telefonszáma: +36 30 380 2353
 • Email cím: bodoreszter@gmail.com
 • A szolgáltató alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel, kisadózó (KATA)

Tárhely szolgáltató:

 • Netmask Interactive Kft.
 • Cím: 1131 Budapest, Nővér u. 110.
 • Ügyfélszolgálat (munkanapokon 9-17) +36 1 646 4921
 • E-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen Szabályzat 2021.05.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.4. Ügyfélszolgálat elérhetőségei: A Szolgáltató ügyfeleivel és érdekődőivel elsősorban elektronikus úton, a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül, illetve e-mailben tartja a kapcsolatot.

1.5. Kizárólag lakossági kiszolgálás történik a weboldalon.

A Szolgáltató nem érhető el folyamatosan telefonon.

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 9-17
• Telefon: +36 30 380 2353
• Internet cím: https://tisztatudatossag.hu
• E-mail: bodoreszter@gmail.com

2. MEGRENDELÉS MENETE

2.1. A weboldalon megjelenített szolgáltatás(oka)t, kurzusokat és termékeket csak online lehet megvásárolni. Minden szolgáltatásról található részletes leírás, amiben feltüntetésre kerül, hogy az adott csomag mit is tartalmaz pontosan. Ha ennek ellenére további kérdése lenne Ügyfélnek, az oldalon található elérhetőségeken tud érdeklődni, bővebb információt kérni.
2.2. Ügyfél megrendelését az „Elolvastam és elfogadom az ÁSZF-ben leírtakat.” bejelölése, és a „Rendelés elküldése” gombra való kattintással elektronikus úton juttathatja el a Szolgáltatóhoz, mely elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével az Ügyfelet fizetési kötelezettség terheli.
Ügyfél a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelés űrlapon található megrendelés vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

2.3. A weboldalon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a felhasználó a megrendeléskor megadott e-mail cím mellé megad egy tetszőleges jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmakat.

A jelszó megváltoztatását,  a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési oldal alsó sorában látható „Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

2.4. Az Ügyfél regisztrációkor/vásárláskor köteles valós adatokat megadni. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Ügyfél lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

2.5. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat/ kurzusokat/ termékeket bejelentkezés után a fiókjából érheti el vagy elektronikus úton szállítja, azaz a termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat vagy egyéni elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg az Ügyfél.

2.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson.

2.7. A megrendelés feldolgozása hétköznapokon történik. A kiválasztott termékek megrendelését követően Szolgáltató e-mail-ben értesítést küld arról, hogy Ügyfél megrendelését elfogadta. A megrendelés után a számla a teljes összegről 2-4 munkanapon belül elektronikus úton e-mail-ben kerül kiküldésre.

2.8. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mail-ben megküldi Ügyfél részére a megrendelt termékre/szolgáltatásra vonatkozó minden fontos információt.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A szerződés tárgya a webáruházban megvásárolt bármilyen termék, vagy szolgáltatás.

3.2. A szerződés az Ügyfél által a megrendelés véglegesítésével jön létre. A szerződés nyelve: magyar.

3.3. A vételár: A vételár a webáruházban, a termék mellett feltüntetett bruttó ár, ami lehet teljes ár, akciós ár vagy marketing akciók (pl. Kuponkódok, stb.) eredményeképpen egyedi, csak az adott Ügyfélre vonatkozó speciális ár. Az adott ügyfél vételára mindig az az ár, ami a fizetési folyamat során az adott ügyfél kosara mellett, jól látható és értelmezhető módon fel van tüntetve. Esetleges informatikai rendszerhiba miatt megjelenő nyilvánvalóan hibás árak (pl. 0 Ft-os, vagy 1,- Ft-os belistázott tételek) nem képezhetik a jogügylet alapját, ezeknek javításához Szolgáltatónak joga van, Ügyfél pedig ilyen utólagos korrekció esetén, elállhat a szerződéstől. Egyebekben a megrendelés visszaigazolása tartalmazza a végső vételárat.

3.4. Alapszabályként mindig a megrendeléskor érvényes és megadott vételár az irányadó, árváltozás esetén is a megrendeléskori ár képezi a jogügylet alapját.

3.5. A oktatas.tisztatudatossag.hu weboldalon kötelező a regisztráció. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató az  Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. A oktatas.tisztatudatossag.hu weboldalon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendelés visszaigazolásával vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést annak száma szerint tartja nyilván. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

3.6. Szavatosság: A megrendelt termékekre vonatkozóan az érvényes jogszabályok szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Ha az Ügyfél hibás teljesítést észlel, köteles késedelem nélkül jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ilyen esetben Szolgáltató az alábbi sorrendben jár el: 1) termék csere, ha erre nincs mód, akkor 2) árengedmény az adott termékre, vagy az Ügyfél választása szerint 3) az Ügyfél a megrendeléstől elállhat és a termék visszaküldése mellett kérheti a vételár megtérítését.
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:157. § (1), (2) bek., 6:158. §, 6:168. §, (1), (2), (3), (4) bek., 6:169. § (1), (2) bek., valamint a 6:170. § rendelkezései szerint.

3.7. Felelősség kizárása: A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okok, vis major, vagy harmadik fél által okozott helyzetekért és károkért. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a oktatas.tisztatudatossag.hu weboldal használatából, rosszindulatú tevékenység eredményeképpen történő téves adatközlésből, vagy módosításból, szerver leállásból, technikai üzemzavarokból, vonalhibából, banki fizetési rendszerek hibájából, vírusok által okozott, vagy külső rosszindulatú támadásból adódó, és hasonló természetű problémák által okozott károkért.

3.8. Minden olyan információ, amit a oktatas.tisztatudatossag.hu oldalon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítása céljából szolgának, nem pedig az orvosi kezelések és tanácsok helyettesítésére.

3.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés vagy diagnózis miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.

3.10. A megjelenített termékek, szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg.

4. FIZETÉS ÉS SZÁLLITÁS

A oktatas.tisztatudatossag.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

4.1.Banki átutalás

Szolgáltató a megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló e-mail-ben megküldi a fizetés pontos adatait.

Az összeget az alábbi bankszámlára szükséges átutalni:

Név: Bodor Eszter Éva

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10403136-50526874-87901006

5. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS ÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szolgáltató köteles a megrendelés díjának teljes kiegyenlítését követően a megrendelt szolgáltatások és termékek határidőre történő teljesítésére. Felek a kivitelezés határidejét a Szolgáltató által bekért adatok megérkezését és az Ügyféllel folytatott egyeztetést követően kezdik számolni. Amennyiben a munkafolyamat megköveteli a szolgáltatás elvégzése közbeni egyeztetést, ennek az ideje nem számít bele a munkafolyamat vállalási határidejébe. Ezzel kapcsolatosan a szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél megkeresésére 24 órán belül reagál.

5.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt termék ellenértékének bankszámláján történő jóváírásakor, de legkésőbb az Ügyféllel előre egyeztetett munkanapon teljesíteni a rendelést.

6. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Az Ügyfél jogosult az általa megrendelt szolgáltatások egyszeri igénybevételére.

6.2. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére a rendelés teljesítéséhez szükséges támogatást megadni.
Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat Ügyfél viseli.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.4. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.5. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
Milyen termékekre nem vonatkozik az elállási jog?
a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre /megnyitottuk a fájlokat, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@fogyascoachinggal.hu e-mail címen közölheti.

8.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

9.1. A Honlapon feltüntetett információk nem helyettesítik az orvosi szakvéleményt. Ha rendszeresen szedett gyógyszere mellé étrend-kiegészítőt is szedne, előtte konzultáljon orvosával. A Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsát minden információt a termékről, melyek a törvények szerint szükségesek és elégségesek. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Honlapon a lehetőségekhez mérten részletes és pontos információkkal szolgáljon az egyes leírásoknál. Nem vállal felelősséget azért, ha bárminemű (direkt, indirekt) átmeneti vagy tartós károsodás lép fel a nem rendeltetésszerű használat vagy fogyasztás következtében. Ugyanígy nem vállal felelősséget a hanyagságból vagy felelőtlenségből bekövetkező károsodásokért. Kérjük, mindenképp tartsa be a program alkalmazására vonatkozó irányelveket! Az itt található információk alapján ne próbálja diagnosztizálni vagy kezelni magát! Ha felmerül a gyanú, hogy bármilyen betegségben szenved vagy egészségügyi problémája van, forduljon orvoshoz!

9.2. Egyéb irányadó jogszabályok: Jelen üzletszabályzatban nem említett kérdésekben a következő jogszabályok rendelkezési az irányadóak:

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10.2. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a fogyasesszel.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.